Privacyverklaring

Moonszicht, gevestigd in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: https://moonszicht.nl | moonszicht@outlook.com | 06-4999 4998 


Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien jij gebruik maakt van onze diensten verstrek jij ons jouw persoonsgegevens om onze diensten aan jou te kunnen verlenen. Dat kan tijdens een intakegesprek, via de website, e-mail, telefonisch of op andere wijze plaats vinden.


Persoonsgegevens die verwerkt worden

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en –plaats
 • Inhoudelijke verslaglegging (bv. plan van aanpak en aantekeningen per sessie/contact)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag ver verschillende website heen
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

 • Je te kunnen bellen/e-mailen indien nodig, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Correcte administratie en beheer van cliëntenbestand
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief
 • Verbetering van onze dienstverlening

Cookies, of vergelijkbare technieken

Moonszicht.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies welke geen inbreuk maken op uw privacy.


Verstrekking aan derden

Moonszicht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Jouw gegevens worden tot 1 jaar na de laatste sessie bewaard.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.


Jouw rechten

Jij hebt het recht tot inzage van jouw persoonlijk dossier. Dit dossier bestaat uit een plan van aanpak, tussenevaluaties en een eindevaluatie. Alle onderdelen worden vanzelfsprekend direct met jou gedeeld. Het gehele dossier is de weergave van het doorlopen proces. Overige persoonsgegevens kun u op verzoek ook inzien. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt jij binnen 1 week een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


De verwerkingsverantwoordelijke binnen Coaching Moonszicht
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Moonszicht via moonszicht@outlook.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Moonszicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via moonszicht@outlook.com. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2021.